Yükleniyor..

TAHIL & BAKLİYAT

Bugün dünya, gıda sistemlerini hızla 10 milyara yaklaşan dünya nüfusuna çevresel açıdan sürdürülebilir, ekonomik, sağlıklı gıda sağlayabilecek sistemlere nasıl dönüştürülebileceğini tartışılmaktadır. Bu sorunlara ise çözüm yolları aranmaktadır. Ülkeler özellikle temel gıda maddelerinde dışa bağımlılıklarını azaltacak adımlar atmaktadır. Devletlerin gıda üretiminde kendine yeterlilik politikaları öne çıkmaktadır. Tarımsal üretim ve gıda işleme sanayileri de bu noktada daha da önem kazanmaktadır. Ülkeler gıda tedariğinde tek bir kaynağa bağlı kalmak istemiyor ve tedarikçilerini çeşitlendirmenin yollarını aramaktadır.

Nüfustaki artış gıdaya olan talebi yükseltirken değişen iklim şartları da dünya genelinde tarımsal verimliliği etkilemektedir. Dünyada tahıl üretimi son birkaç yıla kadar kullanım oranı ile kıyaslandığında yüksek seviyeler de iken bu trend değişmekte ve neredeyse eşitlenmiş durumdadır.,   İklim değişikliği ve nüfus artışının yaşandığı çağımızda, bakliyat sürdürülebilir gıda sistemlerinin en önemli noktalarından biri konumunda. Bundan dolayı da bakliyat talebi artmaktadır. Gıda endüstrisi bu talebi karşılamak için bakliyatlara yönelmektedir. Bakliyattan yapılan malzemeler gıda ürünlerinde giderek daha fazla kullanılmaya başlamıştır. Bitki bazlı proteinlere olan talep hızla artmaktadır.

Küresel tahıl pazarının 2020 yılındaki  1.128,97 milyar dolarlık pazar hacmi 2021 yılında 1.150,56 milyar dolara ulaştı. 2025 yılında %6’lık bir CAGR büyüme ile 1.463,22 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.
Küresel bakliyat pazarının 2020 yılındaki 115,3 milyon tonluk pazar hacminin 2026 yılına kadar 148,6 milyon tonluk bir hacme ulaşması beklenmektedir.