Yükleniyor..

YES GIDA FORUM'U

Bir ufuk turu, bir gelecek öngörüsü.. Yeni Dünya, yeni gıda bakışı.

Bugün dünyada sürdürülebilir gıda, gıda güvenliği ve gıda politiği ve ekonomisi konusunda son yirmi yılda süre gelen bir değişim söz konusudur. Özellikle kuş gribi, domuz gribi, deli dana ve Covid-19 gibi gıda kaynaklı salgınlar, iklim değişimleri, kuraklık, çevre kirliliği, su sorunu, artan karbon ayak izi ve artan gıda talebi ve nüfus artık gıdayı tartışmaların en üst seviyesine taşımıştır. İnsanoğlunun günde en az 3 defa ihtiyaç duyduğu ve bir ömür boyu yediği gıda ile kendi vücut dokusunu bir araya getirmektedir. Vücut için temiz, sağlıklı ve güvenilir gıda en önemli unsurlardan birisidir. Ama tehlike ilk defa bu kadar yakın durumdadır. Tüm otoriteler, uzmanlar ve araştırmacılar periyodik olarak yaklaşan riskleri duyurmaya çalışırken aynı zamanda çözümler de dile getirilmektedir.

YES GIDA EXPO& FORUM geleceğe yönelik aldığı sorumluluk ile gıdaya yeni bir bakış getirmeyi hedeflemiştir. FORUM sürdürülebilir, güvenli, adil, çevre ve gezegen ile dost bir gıda sistemini hedef edinmiştir. Çünkü gıda sektörünün ne denli önemli olduğu son pandemi döneminde insanlık test etmiş ve gıda üretiminin, dağıtımının ve güvenliliğinin tehlikeye girdiği anda büyük bir kaosun ortaya çıktığını da görmüştür. YES GIDA FORUM platformu pandemi sonrası ilk defa yapılacak olan bir FORUM olacak ve dünya için yeni bir gıda vizyonu çizecektir.

Gıdanın dünyada bolluğunun yanı sıra adil dağıtılmaması da yaşana gelmektedir. Gıdaya ulaşabilen toplumların yaşadıkları ucuz ve bol gıda dönemleri de son 5-6 yıldır artık geride kalmaya başlamıştır. 2016-2017 yılları itibari ile tüm dünyada gıda fiyatları ilk sinyallerini vererek artışa geçmeye başlamıştır. Devamında gelen pandemi gıda arz-talep dengesini bozarken aynı zamanda gıda lojistiğini de etkilemiştir. Bununla birlikte ülkeler de kendi gıda stratejik gıda stoklarını da üst sevilerde tutmaya çalışmıştır. Bugün yaşanan gıda fiyat artışları ve gıdaya ulaşımdaki zorluklar yeni bir döneme de geçişi zorlamaktadır. Bir süredir ülkeler uluslararası pazarlardan gıda ihtiyaçlarını temin etmeye çok alışmış ve böylelikle ülkeler mikro ve makro açlıklarını gidermişlerdir. Uzun zincir olarak adlandırılan bu tedarik her yıl artış göstererek, kısa zincir gıda tedarik hatlarını da bozmaya başlamıştır. Ama bugün artık uzun ve kısa gıda zinciri dengeli şekilde planlanması gerektiği ortaya çıkmıştır.

Gıda da ekonomi ve insanların yaşam şekilleri ile değişime uğramaya başlamıştır. Bugün ülkeler daha iyi bir gelecek için insanlarını besin olarak zengin gıdalarla beslemeğe yönelmiştir. Bu sebeple dünyada da ciddi bir gıda savaşı söz konusudur. Değişen dünyada gıda politikaları artık ülke gıda politikalarından, kent gıda politikalarına doğru evrilmiştir. Dünyada 300 den kent artık kendi gıda politikalarını son 10 yıldır uygulamaya koymuştur. Dünyada son yıllarda “Tarladan Çatala”, “Coğrafi İşaret”, “Yeşil Mutabakat” gibi konular uluslararası seviyede konuşulmaya başlanmıştır. Bu konuların temelinde ise sürdürülebilir bir dünya ve gıda bulunmaktadır.

YES GIDA FORUM gıda konusunda yeni yaklaşımları ele alarak uluslararası düzeyde uzmanları ve kuruluşları bir araya getiriyor. FORUM’da gerek lokal ve gerekse küresel alanda yeni gıda sistemleri, sürdürebilirlik, yeşil enerji, gıda güvenliği, gıda politikaları ve ekonomisi, su güvenliği, iklim değişimi, karbon ayak izi, yeşil mutabakat, gıda stokları, güvenli gıda üretimleri, global gıda lojistiği ve yenilikçi gıdalar gibi konuların yanı sıra özel gündemle özel oturumlarda bulunmaktadır. Yeni gıda stratejilerinde ve yeni gıda evreninde, farklı boyutlarla.

YES FORUM’da yerinizi alın ve geleceğin ufkunu tarayın...

YES GIDA EXPO&FORUM DANIŞMA KURULU

• Prof. Dr. Mustafa BAYRAM ( YES Gıda Expo & Forum Başkanı )
Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dekanı ve “The Future of Food" kitabı yazarı.

• Cem BOĞUŞOĞLU
GPC Dünya Bakliyat Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi

• Dr. Abdullatif TAY
Direktör, PepsiCO, Food Safety and Global Process Authority

• Ersin ERTÜRK
Torkut A.Ş., Genel Müdür Yrd.

• Ahmet Fikret KİLECİ
GAİB, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı

• Dr. Fatih BALCI
Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Müh. Böl.

• Prof. Dr. Siew Young Quek (Ph.D, FNZIFST)
Editor, Future Foods ve LWT_Food Science and Technology
Director of Food Science Programme, New Zealand

• Prof. Soultana Maria Valamoti-Kapetanaki,
Director, Laboratory for Interdisciplinary Research in Archaeology (LIRA/ΕΔΑΕ)

Aristotle University of Thessaloniki,
Greece

• Dr. Saad I. Yousif
Ph.D in Food Technology, 
Al Anbar University, Iraq

• Mehmet Şahiner-Konya Şeker/Torku,
Strateji, İnovasyon ve Gelişim Koordinatörü

• Bülent Şentürk-
Şölen Gıda, AR-GE Direktörü

• Hülya Duman - TABADER Genel Sekreteri