Yükleniyor..

YES YENİLİKÇİ VE SÜRÜDÜRÜLEBİLİR EXPO&FORUM olarak alanında yenilikçiliğe, çevreye, sürdürülebilirliğe ve yaptıkları özel GMP çalışmaları ile gıda alanına değer katmış kişi, kurum, kuruluş, firma, araştırma merkezi, üniversite, kamu kuruluşu, STK, start-up ve AR-GE kuruluşların çalışmalarının değerlendirildiği, kamu oyuna duyurulduğu, geleceğe yeni ufuklar açan bu çalışma ve ürünlerin değerlendirildiği “YES ÖDÜLLERİ” 4 ana kategoride değerlendirilecektir.

Bu kategoriler,

“En Yenilikçi Ürün ve Teknoloji”

“Çevreci ve Yeşil Mutabakata uygun Ürün ve Teknoloji”

“En Sürdürülebilir Ürün ve Teknoloji”

“En Başarılı İyi Uygulama Örneği (GMP)”

olacaktır.

Bu kategorilerdeki çalışmalar başvuru sonrası “Değerlendirme Komitesi” tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonrası bu kategorilerdeki çalışmalar ödüllendirilecek ve kamuoyuna duyurulacaktır. Ayrıca, bu başarılar ulusal ve uluslararası yayın, program, dergi ve mülakatlarla da yıl boyunca gündemde tutulacaktır.

Kazananların ödülleri YES EXPO&FORUM sürecinde yapılacak olan tören ile kazananlara takdim edilecektir.

Başvuru:

YES Ödülleri için aşağıdaki kategorilerde belirtilen kriterlerde 30 Ekim 2022 tarihine kadar gerekli bilgiler ve belgeler [email protected] email adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Değerlendirme:

Değerlendirme Etik Kurallar deklerasyonunu ve taahhütü yapmış olan ulusal ve uluslararası düzeydeki uzman ve araştırmacılardan oluşacak olan bağımsız bir kurul tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirmelerde kör değerlendirme sistemi kullanılacaktır. Değerlendirme sonuçları YES GIDA EXPO&FORUM günleri boyunca EXPO alanında yapılacak olan tören ile sahiplerine bildirilecektir.

Kategoriler:

En Yenilikçi Ürün ve Teknoloji:

Bu kategoride ürün veya teknoloji odaklı yenilikler değerlendirilmektedir. Bu yeniliğin nasıl bir ihtiyaca karşı doğduğu, nasıl bir yenilik getirdiği, geliştirilme süreçlerinde kullanılan yenilikçi yaklaşımları, yenilikçi-sürdürülebilir gıda konusunda ne tür yararlar sağladığı, gıda özelinde sağlık için ne tür faydalar sağlayacağı, toplumsal ve ekonomik bazda neler sağlayacağı değerlendirilecektir.

Değerlendirme esnasında aşağıdaki kriterler kullanılacaktır.

Kriter No

Değerlendirme Kriteri

Sunulması beklenen bilgi

Puan

1

Yeniliğin karşıladığı ihtiyaç

İhtiyaç analizi

30

2

Ürün-teknolojinin getirdiği yenilik

Yenilik özellikleri ve kıyaslamalar

20

3

Yenilikçilik ve sürdürebilirlik konusunda sağladığı yararlar

Bu yeniliğin gıda sürdürebilirliği konusundaki katkı bilgisi

15

4

Gıda özelinde sağlık için ne tür faydalar sağlayacağı

Konu hakkında açıklayıcı bilgi

15

5

Toplumsal ve ekonomik bazda neler sağlayacağı

Konu hakkında açıklayıcı bilgi

15

Çevreci ve Yeşil Mutabakata uygun Ürün ve Teknoloji:

Bu kategoride ürün veya teknolojinin çevreye sağlayacağı katkılar değerlendirilmektedir. Bu ürün ve teknolojinin çevreye sağladığı yarar, karbon ayak izi değeri, su ayak izi ve enerji ayak izi değerlendirilecektir.

Değerlendirme esnasında aşağıdaki kriterler kullanılacaktır.

Kriter No

Değerlendirme Kriteri

Sunulması beklenen bilgi

Puan

1

Ürün veya teknolojinin çevreye sağladığı katkı

Ürün-teknolojinin çevre etkisi ve yararlarını belirten bilgi

20

2

Ürün-teknolojinin yeşil mutabakata sağladığı katkı

Ürün-teknolojinin yeşil mutabakat kapsamında sağladığı yararları anlatan bilgi

20

3

Ürün-teknolojinin karbon ayak izine pozitif katkısı

Ürün-teknolojinin karbon ayak izine katkı bilgisi

20

4

Ürün-teknolojinin su ayak izine pozitif katkısı

Ürün-teknolojinin su ayak izine katkı bilgisi

20

5

Ürün-teknolojinin enerji ayak izine pozitif katkısı

Ürün-teknolojinin enerji ayak izi bilgisi

20

En Sürdürülebilir Ürün ve Teknoloji:

Bu kategoride ürün veya teknolojinin sürdürebilir gıda sistemine olan katkıları değerlendirilmektedir. Bu kapsamda ürün veya teknolojinin gıda güvenliği, adil gıda, ulaşabilir gıda, gıda ekonomisine ve gıda politikalarına sağlayacağı katkılar değerlendirilmektedir.

Değerlendirme esnasında aşağıdaki kriterler kullanılacaktır.

Kriter No

Değerlendirme Kriteri

Sunulması beklenen bilgi

Puan

1

Ürün veya teknolojinin genel olarak gıda sürdürülebilirliğine olan katkısı

Ürün-teknolojinin etkisi ve yararlarını belirten bilgi

20

2

Ürün-teknolojinin gıda güvenliğine sağladığı katkı

Ürün-teknolojinin sağladığı yararları anlatan bilgi

20

3

Ürün-teknolojinin adil gıdaya pozitif katkısı

Ürün-teknolojinin bu alanda sağladığı yararı belirten bilgi

20

4

Ürün-teknolojinin ulaşılabilir gıda ve gıda hakkına olan pozitif katkısı

Ürün-teknolojinin bu alanda sağladığı yararı belirten bilgi

20

5

Ürün-teknolojinin gıda politikaları ve ekonomisine olan etkisi

Ürün-teknolojinin bu alanda sağladığı yararı belirten bilgi

20

En Başarılı İyi Uygulama Örneği (GMP):

Bu kategoride gıda ürün veya teknolojilerine katkı veren iyi uygulama örneklerini ve Good Manufacturing Practice (GMP) uygulamalarına yönelik özel, örnek çalışmalar değerlendirilmektedir. Bu kapsamda ürün veya teknolojiye yönelik olarak iyi uygulama örneği ve GMP özellikleri ve bu çalışmaların sağlayacağı katkılar değerlendirilmektedir.

Değerlendirme esnasında aşağıdaki kriterler kullanılacaktır.

Kriter No

Değerlendirme Kriteri

Sunulması beklenen bilgi

Puan

1

Ürün veya teknolojinin iyi uygulama örneğinin gıda sektörüne etkisi ve özgünlüğü

Ürün-teknolojinin etkisi ve yararlarını belirten bilgi

50

2

Ürün-teknoloji ile ile ilgili etkili GMP çalışması ve gıda sektörüne etkisi ve özgünlüğü

Ürün-teknolojinin sağladığı yararları anlatan bilgi

50