Yükleniyor..

YES FOOD EXPO & FORUM
YENİLİKÇİ SÜRDÜRÜLEBİLİR
GIDA FUARI VE FORUMU


Gıdanın Geleceği Yes Food Expo & Forum Yenilikçi ve Sürdürülebilir Gıda Expo & Forumu’nda buluşacak.

İklim değişikliği ve pandemi, gıda tedarik zincirlerinin ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koyarken, şimdi hızla 10 milyara yaklaşan dünya nüfusuna sürdürülebilir, ekonomik ve sağlıklı beslenme sağlayabilecek gıda sistemleri geliştirmenin çözüm yolları aranıyor. Bir tarafta gıdaya talepte aşırı bir artış görülürken, diğer tarafta ise gıdanın sürdürülebilirliğine yönelik tehditler artıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) raporlarına göre, şu an dünyada toplam 4.5 milyar ton gıda üretiliyor. Bunun 3.1 milyar tonunu bitkisel gıda, 1.1 milyar tonunu hayvansal gıda ve 170 milyon tonunu da su ürünleri oluşturuyor. Ancak küresel nüfusun 2050 yılına kadar 9.7 milyarı bulması, gıda talebinin de yüzde 60'a kadar artması öngörülüyor.

Dünyada 2020-2021 sezonunda toplam 2.2 milyar ton hububat üretildi. Bunun 749 milyon tonluk kısmı gıda amaçlı, 1 milyar tonu ise yem amaçlı kullanıldı. Ancak dünyada günlük enerji ve protein ihtiyacının üçte ikisini karşılayan tahıldaki bu üretim rakamları giderek artan talebi karşılamaya yetmeyecek.

Tüm bu istatistikler bize gelecek nesillerin gıda güvencesini garanti altına almak için verimli, kapsayıcı, inovatif ve sürdürülebilir gıda üretiminin hayati önemde olduğunu ortaya koyuyor.

Keşfet

YES Food Expo & Forum

Workshoplar

YES Food Expo & Forum

Haberler & Basında

YES Food Expo & Forum

Destekleyen Kuruluşlar

YES Food Expo & Forum

Medya Partnerleri